Pensionister modregnes ikke for arbejde med ukrainske flygtninge

Bredt flertal i Folketinget har fjernet modregning for pensionister, der arbejder med ukrainske flygtninge i velfærdssektoren.

For at kunne give de mange tusinde, der er kommet hertil fra krigen i Ukraine, en tryg hverdag med mulighed for pasning, skole og job, er der brug for ekstra arbejdskraft fx i daginstitutioner og skoler.

Et bredt flertal i Folketinget har derfor besluttet, at efterlønsmodtager, folke-, førtids- eller seniorpensionist, der vælger at bidrage med deres arbejdskraft, ikke vil blive modregnet i deres pension for indtægter tjent på en arbejdsplads, som er i berøring med ukrainske flygtninge.

Pensionister og efterlønsmodtagere, som fx ansættes på en skole, der har ansvar for ukrainere med opholdstilladelse efter særloven, slipper for at blive modregnet – uanset om de selv underviser de ukrainske børn eller er blevet ansat for at dække ind for lærere, der nu underviser børnene fra Ukraine.

Særloven

Den nye særlov trådte i kraft den 17. marts og vedrører for nyansættelser- eller mer- og overarbejde i offentlige og private velfærdssektorer.

Særloven sikrer, at efterlønsmodtager, folke-, førtids- og seniorpensionister samt deres ægtefæller/samlevere ikke bliver modregnet i social pension og efterløn.

De nye regler gælder inden for følgende fag

  • Dagtilbud og private pasningsordninger
  • Grundskoler
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Det sociale område (dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud)
  • Ældreplejen (plejehjem og plejecentre, herunder friplejehjem samt hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg)
  • Den kommunale og regionale sundhedssektor (forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi samt fx udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud)

Bemærk!

Af tekniske årsager vil man i første omgang kunne blive modregnet i pensionen, men lever man op til kravene, vil man få korrigeret sin pensionsudbetaling i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året.

Læs mere om de nye regler