1,1 mio. pensionister får fremover mere udbetalt i ATP Livslang

Efter en mærkbar stigning i inflationen hævede ATP pr. 1. januar 2024 ATP Livslang Pension med 3 pct. for alle 1,1 mio. pensionister i ATP’s medlemskreds.

ATP har regler for, hvordan ATP’s bestyrelse skal vurdere, om der er penge nok til at hæve pensionerne, enten for samtlige 5,6 mio. medlemmer, eller for pensionisterne alene. 

Denne gang gælder stigningen alene pensionister, som i dag får udbetalt ATP Livslang Pension – en særskilt manøvre, som senest blev foretaget i 2015, hvor det også udelukkende var pensionisterne, som fik hævet deres ATP-pension.

Femte gang på 10 år

Det er femte gang på 10 år, at pensionisterne får hævet deres livslange og løbende ATP-pension. For ATP er ambitionen, at udbetalingen følger med prisudviklingen i samfundet, så pensionisternes købekraft er lige stærk uanset inflationen. ”Vi lukker ikke hele det hul i økonomien, som den enkelte har oplevet efter en inflation på næsten 10 pct. i 2022. Det er der ingen pensionsordninger, der kan. Men vi går så langt, vi kan for at sikre pensionisterne lidt mere at gøre godt med i dagligdagen,” siger Martin Præstegaard.

""

Tryghed og forudsigelighed 

ATP’s pension udgør sammen med folkepensionen den såkaldte ”grundpension” i Danmark. ATP-pensionen udbetales fra folkepensionsalderen og livet ud, uanset hvor gamle danskerne bliver. Er man pensionist i 20 år, kommer fire års udbetalinger fra de penge, man selv har indbetalt løbende til ATP over hele sit arbejdsliv. De resterende knap 16 års udbetalinger stammer fra den fælles pulje i ATP og det afkast, som ATP har skabt herpå.

For ATP er tryghed i højsædet. Vores udbetaling supplerer folkepensionen og kommer alle til gavn, men pengene fra ATP Livslang Pension er særlig vigtig i den daglige økonomi for de godt 400.000 danske pensionister, der udelukkende har pensionsindkomst fra offentlige pensioner og ATP.

Martin Præstegaard adm. direktør i ATP

Vidste du, at

  • ATP Livslang Pension er en kollektiv pensionsordning, der omfatter næsten alle danskere. 
  • 5,6 millioner danskere er medlemmer af ATP, heraf 1,1 millioner pensionister. 
  • den gennemsnitlige udbetaling af ATP Livslang Pension i 2023 var 16.600 kr.
  • den maksimale udbetaling i ATP Livslang Pension i 2023 var på 27.300 kr. Her har medlemmerne indbetalt hele deres arbejdsliv fra de var 18 år.