Nye regler for pensionister med indkomster fra corona-relateret arbejde

Nye regler sikrer, at det ikke får betydning for beregningen af folke-, senior- og førtidspension, hvis du eller din ægtefælle/samlever har arbejdet ekstra i forbindelse med corona-situationen. Få her et samlet overblik over de nye regler, og se, hvor og hvordan du indberetter din indkomst til Udbetaling Danmark.

Hvilke indkomster er omfattet?

De nye regler omfatter indkomster i perioden fra 1. marts til og med 31. december 2021, som udbetales som følge af mer- eller overarbejde, der kan tilskrives corona. Derudover omfatter reglerne også al indkomst i samme periode, der stammer fra et nyt corona-relateret arbejde, som du som pensionist har påtaget dig.

Hvem er omfattet af de nye regler?

 

  • Pensionister, som selv har merindkomst som følge af corona-relateret mer- og overarbejde, eller hvis ægtefælle/samlever har corona-relateret merindkomst
  • Pensionister, som får indkomster fra nyt, corona-relateret arbejde

Reglerne gælder for alle offentligt og privatansatte, inklusive deltidsansatte, som har haft øgede indkomster fra corona-relateret mer- og overarbejde.

Aftalen gælder ikke corona-relateret indkomst opnået ved selvstændig virksomhed.

Eksempler på corona-relateret arbejde

For at være omfattet af de nye regler, skal der være tale om corona-relateret arbejde. Det kan fx være arbejde med smitteopsporing, testarbejde, vaccination, behandling, pleje og omsorg af corona-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud, transport af mink og vacciner eller produktion af værnemidler.

Hvad menes der med ’mer- og overarbejde’?

Ved mer- og overarbejde menes alt arbejde, der for dig eller din ægtefælle/ samlever går ud over det aftalte i forhold til ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde, herunder bonusser og særlige tillæg.

Hvad omfatter ’Nyt arbejde’?

Ved nyt arbejde menes, at du ikke før marts 2020 havde dette corona-relaterede arbejde, men påtog dig det for at yde en ekstra indsats. Reglerne for nyt arbejde gælder ikke din ægtefælle/samlever, medmindre han/hun også er pensionist.

Hvad ser Udbetaling Danmark bort fra i beregningen?

Udbetaling Danmark ser i opgørelsen af pension bort fra den indberettede merindkomst i det indkomstgrundlag, der ligger til grund for pensionsberegningen.

Der foretages kun nedsættelse i indkomstgrundlaget for beregningen af folke-, førtids- og seniorpension samt ældrecheck, mediecheck og varmetillæg.

Derimod ses der ikke bort fra indkomsten i forhold til helbredstillæg.

Ved nyt arbejde, relateret til corona-situationen, ser Udbetaling Danmark i beregningen bort fra hele indkomsten.

Der kan ikke ses bort fra corona-relaterede indkomster i beregningen af boligstøtte.

 

Der ses alene bort fra indkomsten i den endelige opgørelse af pension

Der kan ikke ses bort fra beløbene i den løbende beregning. Det er udelukkende i forbindelse med den endelige opgørelse af pensionen, at Udbetaling Danmark tager højde for den corona-relaterede indkomst.

For at sikre, at hverken mer- og overarbejdet eller det nye arbejde har indflydelse på pensionsberegningen, skal du oplyse indkomsten fra det corona-relaterede mer- og overarbejde eller hele indkomsten ved nyt arbejde til Udbetaling Danmark. Derved kan der ses bort fra beløbene i den endelige opgørelse af pension, som foretages fra juni 2021 for året 2020 og juni 2022 for året 2021. 

Hvornår kan du oplyse om indkomst for 2021?

Du vil fra januar 2022 kunne oplyse indkomster fra corona-relateret mer- og overarbejde samt nyt arbejde for 2021.