SUPP – et enestående pensionstilbud til førtidspensionister

Hver gang du indbetaler en krone, lægger staten to kroner oveni.

Pensionsordningen Supplerende arbejdsmarkedspension, i daglig tale SUPP, giver dig et fast tillæg til folkepensionen og ATP Livslang Pension. Din SUPP vil blive udbetalt fra du modtager ATP Livslang Pension og resten af livet.

Du indbetaler selv 198 kr. om måneden (i 2024) til din SUPP-opsparing. Beløbet trækkes af førtidspensionen, før du betaler skat.

For hver krone, du indbetaler, lægger staten med det samme to kroner oveni, dvs. 396 kr. (i 2024). Det betyder, at du hver måned sparer i alt 594 kr. op, men kun selv bidrager med 198 kr.

Modellen viser fordeling i indbetaling mellem dig og staten. Du betaler 1/3. Staten betaler 2/3.
Når du betaler en krone til pension, lægger staten to kroner oveni.

"Det er en attraktiv ordning, som kan give førtidspensionisterne lidt mere at leve af, når de bliver folkepensionister. Det lyder måske ikke umiddelbart af så meget, men det kan blive til en del. Får man fx tilkendt førtidspension, når man har 20-25 år til pensionsalderen, kan det blive en ganske god forretning," siger Michael Jørgensen, analysechef i ATP, som også oplyser, at den gennemsnitlige alder for tilkendelse af førtidspension i 2022 lå omkring 45 år.

"En 40-årig førtidspensionist kan forvente at få udbetalt 5,9 gange så meget, som vedkommende selv har indbetalt til ordningen. Derfor er ordningen virkelig god for de fleste," lyder konklusionen fra analysechef Michael Jørgensen.

Se, hvad du vil få udbetalt

De fleste har deres SUPP-opsparing i ATP, og den vil blive udbetalt sammen med din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Den bliver udbetalt hver måned, så længe du lever.

Størrelsen på din pension afhænger af, hvor lang tid du når at indbetale. I skemaet kan du se, hvor meget du kan forvente (hvis du sparer op hos ATP) i forhold til, hvornår du begynder at indbetale:

Tabellen viser hvor meget du kan forvente at få udbetalt i forhold til, hvornår du begynder at indbetale.
Hvis du er 20 år ved indmelding, kan du forvente 26.600 kroner årligt i livslang pension, hvis din folkepensionsalder er 68 år. Hvis du er 30 år ved indmelding, kan du forvente 18.400 kroner årligt i livslang pension, hvis din folkepensionsalder er 68 år. Hvis du er 40 år ved indmelding, kan du forvente 11.800 kroner årligt i livslang pension, hvis din folkepensionsalder er 68 år. Hvis du er 50 år ved indmelding, kan du forvente 6.300 kroner årligt i livslang pension, hvis din folkepensionsalder er 68 år.
Hvis du er 60 år ved indmelding, kan du forvente 1.900 kroner årligt i livslang pension, hvis din folkepensionsalder er 67 år.
Beløbene er før skat. De er vist i nutidskroner, dvs. hvad pengene svarer til i dag.

SUPP er også en livsforsikring

Ved død kan der blive udbetalt et engangsbeløb. Pengene bliver udbetalt til boet på afdødes NemKonto.

Hvis du dør, før du når alderen for folkepension, får dine efterladte (boet) udbetalt et beløb, der svarer til 75 pct. af de forrentede indbetalte bidrag. Der vil blive trukket 40 pct. i afgift til staten, inden pengene udbetales.

Hvis du dør, efter du er blevet folkepensionist, vil dine efterladte også modtage en del af din opsparing. Dette beløb sættes dog gradvist ned i med alderen. Dør du senere end fem år efter, du er gået på folkepension, så udbetales der ikke noget til dine efterladte.

Du kan altid melde dig ud af SUPP

Ønsker du ikke længere at være tilmeldt SUPP, kan du til hver en tid stoppe din indbetaling.

Det beløb, du allerede har indbetalt, får du dog ikke udbetalt, før du bliver folkepensionist. Dine indbetalinger vil blive stående og vokse med renter, indtil du når folkepensionsalderen. 

Du kan til hver en tid vælge at genoptage indbetalingen, hvis du på et senere tidspunkt fortryder din framelding.

Det er let at tilmelde sig SUPP – og at få svar på spørgsmål

Du er altid velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61, hvis du har spørgsmål om til- eller framelding. Udbetaling Danmark kan også sende dig en tilmeldingsblanket og de hjælper dig gerne med at udfylde blanketten.

Du kan læse mere om SUPP og til- og framelding på borger.dk. Her kan du også selv hente tilmeldingsblanketten.

Vil du kende dine pensionstal?

På borger.dk kan du se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP og SUPP, hvor meget der bliver udbetalt, når du dør, og hvor meget du har indbetalt.

På pensionsinfo.dk kan du se, hvor meget du har sparet op i alt på de pensioner, du har. 

Læs også om den nye pensionsordning til borgere på overførselsindkomst, Obligatorisk Pensionsordning (OP)