Pensionsordning til borgere på overførselsindkomst

I 2019 stemte et stort flertal i Folketinget en ny pensionsordning igennem til gavn for borgere, der modtager overførselsindkomst.

Ordningen hedder Obligatorisk Pensionsordning, OP, og trådte i kraft 1. januar 2020. 

Obligatorisk Pensionsordning (OP) omfatter alle borgere, der modtager en af følgende overførselsydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterløn,
 • Feriedagpenge
 • Flekslønstilskud
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Statens voksenuddannelsesstøtte 
 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp

Obligatorisk Pensionsordning administreres af ATP.

Pensionsbidraget stiger løbende

Pensionsbidraget finansieres af staten. Det betyder, at det ikke vil blive trukket fra den fastsatte ydelse. 

I 2020 indbetalte staten et beløb, der svarede til 0,3 pct. af overførselsydelsen. Bidraget bliver reguleret med 0,3 procentpoint årligt, således at staten  i 2021 indbetalte 0,6 pct., i 2022 indbetalte  0,9 pct. og her i 2023 indbetaler 1,2 pct og så fremdeles frem til 2030, hvor staten indbetaler 3,3 pct.  

Senest i 2029 tages der stilling til eventuelle yderligere forhøjelser af indbetalingsprocenten. 

Få mere at vide om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk