Ingen pensionsopsparing?

Har du en lille pensionsopsparing – eller måske slet ingen? Den danske pensionsmodel og muligheden for sociale ydelser sørger for økonomisk grundtryghed – se her hvordan.

Takket være den danske pensionsmodel, som ude omkring i verden betragtes som værende blandt de bedste – er der taget højde for, at man skal være sikret økonomisk som pensionist selvom man ikke, eller kun i perioder, har haft mulighed for at spare op til sin pension. 

Folkepension

Din folkepension består af et grundbeløb og muligvis et pensionstillæg. Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, om og hvad du har af indkomst ved siden af din folkepension. Hvis du ikke har indkomst ved siden af, får du fuldt pensionstillæg. Dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder helt, hvis du har indkomst over et vist niveau ved siden af pensionen, fx hvis du arbejder og får løn. Er du gift eller samlevende, kan dit pensionstillæg også blive påvirket af din ægtefælles eller samlevers indkomst.

Læs om folkepension på borger.dk.

ATP Livslang Pension

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du og dine arbejdsgiver har indbetalt i løbet af dit arbejdsliv.

Læs om ATP Livslang Pension på borger.dk og se hvor meget du kan forvente at få udbetalt

Bemærk, du skal benytte MitID for at kunne logge på og se dine pensionsoplysninger.

Ny pensionsordning til dig der modtager ydelser fra det offentlige

Modtager du en ydelse fra det offentlige, fx dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension, sparer du også op til pension. Det har du gjort siden 1. januar 2020, hvor den nye Obligatorisk Pensionsordning blev indført. 

Det er staten, der betaler bidragene til din pensionsordning. Du mærker derfor ikke på pengepungen, at du sparer op. Det sker helt automatisk.

Hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsordning, afhænger af din ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse. Frem til 2030 vil beløbet stige hvert år. 

Det er ATP, der passer på din Obligatoriske Pensionsordning – og bidragene bliver en del af din ATP Livslang Pension. Du har ikke mulighed for at flytte pensionen til et andet pensionsselskab.  

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen – og lige så længe, du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning

Sociale ydelser

Som folkepensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter, fx til husleje, varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din situation og din såkaldte ’personlige tillægsprocent’, der bliver beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst. 

Vær opmærksom på, at hvis du får brøkpension, dvs. en brøkdel af den fulde pension, kan du måske få et personligt tillæg hos kommunen som supplement til din folkepension.

Typiske sociale ydelser til folkepensionister:

Ældrecheck
Personligt tillæg
Varmetillæg til folkepensionister
Boligstøtte til folkepensionister
Helbredstillæg