Deltid og pension

Rigtig mange kvinder vælger af hensyn til familien at arbejde på deltid. Et deltidsjob har konsekvenser for indbetalingerne til pension – men kun mindre betydning for udbetalingerne.

Næsten halvdelen af kvinder i job arbejder mindre end 37 timer om ugen. Det samme gælder kun for en femtedel af mændene. Ofte er det et fælles ønske i hjemmet om at få familielivet til at hænge sammen, der får kvinderne til at nedprioritere arbejdet og gå ned i tid.

Deltid har konsekvenser for din opsparing til pension - altså det du lægger til side i løbet af dit arbejdsliv. En arbejdsdag mindre om ugen betyder, at de årlige indbetalinger til pension bliver omkring 20 pct. mindre.

En analyse fra ATP (fra 2013) viser imidlertid, at de kvinder, der på grund af deltid har haft år med mindre indbetalinger til pension, delvist bliver kompenseret via folkepensionen og de tillæg, der knytter sig til folkepensionen - sådan som reglerne er nu.

De vil nemlig få et højere pensionstillæg og en større ældrecheck fra staten, når de går på pension, end kvinder der har indbetalt til pensionen hele deres arbejdsliv. Det betyder, at hvis man ser på to kvinder, der har haft samme løn og samme pensionsordning, men hvor den ene er gået ned i tid (og derfor ned i løn) - så vil der ikke være den store forskel på økonomien i pensionstilværelsen. Efter skat får de næsten lige meget udbetalt, når de bliver pensionister. Det følger af de gældende regler, men om de samme vilkår kommer til at gælde 20-30 år frem i tiden, er svært at spå om, så det er altid værd at se på sin egen opsparing.

Samtidig er det vigtigt at huske, at pensionsopsparingen afspejler den løn, man har i sit arbejdsliv. Forskning har vist, at kvinder, der tager barsel og deltid, får mindre i løn og sjældnere bliver chefer. Karrierevalg har derfor også betydning for pensionen - og denne side af sagen kan folkepension, pensionstillæg og ældrecheck ikke afhjælpe.

Seks gode råd til den, der går på nedsat tid:

  1. Træf bevidste valg om din pension - og husk, at din løn har konsekvenser for din opsparing.
  2. Undersøg, om det kan være fordelagtigt at betale mere ind til din arbejdsmarkedspension, mens du er på deltid.
  3. Ofte kan det være en fælles beslutning, at den ene i et parforhold går på deltid. Derfor kan der være god grund til du og din partner aftaler, at der skal indbetales ekstra i pension til den af jer, der går på deltid.
  4. Overvej, om I skal have en ægtepagt, der deler begge parters pensioner ligeligt.
  5. Tænk over, om du kan arbejde nogle år ekstra i den anden ende for at spare lidt mere op i pension.
  6. Undersøg, hvordan din samlede økonomi ser ud, når du går på pension - kig på boligøkonomi, på offentlige ydelser og på din pensionsopsparing.