Hvad med pensionerne, hvis I en dag bliver skilt?

Pensionen indgår som udgangspunkt ikke i jeres fælles formue. Det betyder, at I hver især kan tage jeres pension med jer, hvis I bliver skilt. Det gælder dog kun pensioner, som er 'rimelige'.

Lykken varer ikke evigt for alle. I hvert fald ikke hvis man kigger på skilsmissestatistikken, som viser, at omkring 40 pct. af alle ægteskaber går i stykker. Men hvad sker der med pensionsformuen, hvis I bliver skilt?

Jeres pensioner indgår normalt ikke i jeres fælles formue. Det betyder, at I hver især kan tage jeres pension med jer uden at dele den, hvis I bliver skilt. Det gælder dog kun pensioner, som er 'rimelige'. En 'rimelig' pension er normalt en pension, hvor størrelsen svarer til, hvad andre personer med samme uddannelse, job og løn indbetaler.

En arbejdsmarkedspension vil ofte være 'rimelig', og I vil som regel ikke skulle dele den, hvis I bliver separeret eller skilt. Det er Skifteretten, der fra sag til sag vurderer, om en pension er 'rimelig' eller ej. Kan pensionen ikke betegnes som 'rimelig', kan den blive delt mellem jer, hvis I bliver skilt - med mindre I har lavet en ægtepagt, hvor I på forhånd har aftalt en anden måde at dele jeres pension på.

Tag en snak om ægtepagt

Siden 2007 har man skullet oprette en ægtepagt, hvis pensionsopsparingen skal deles lige ved en eventuel skilsmisse. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. Normalt får man den udarbejdet hos en advokat.

Uanset hvor uromantisk det kan være at tale om ægtepagt, er det vigtigt at få diskuteret, om I har behov for at få oprettet en - specielt, hvis en af jer/I begge kan nikke ja til en af disse situationer:

  • Du vil selv have kontrol med, hvordan pensionen deles ved skilsmisse
  • Du eller din ægtefælle har børn fra tidligere ægteskab
  • Der er en stor forskel i din og din ægtefælles positive formue
  • Den ene af jer har en stor gæld
  • Den ene eller begge er selvstændigt erhvervsdrivende

Hvad sker der med folkepensionen ved skilsmisse?

Størrelsen af jeres folkepension kan blive påvirket, hvis I bliver skilt, mens I får folkepension. Folkepensionens grundbeløb ændrer sig ikke, men som enlig kan I måske hver især få et større pensionstillæg.

I har selv pligt til at oplyse kommunen om, at I er blevet skilt. Hvis I ikke giver besked, vil jeres tidligere ægtefælles indtægter (dog ikke arbejdsindtægt) og formue kunne blive ved med at indgå i beregningen af jeres pension hver især.

Læs mere om pension og ægtepagt på borger.dk.