Ny pensionsordning til borgere på overførselsindkomst

28. marts 2019 stemte et stort flertal i Folketinget en ny pensionsordning igennem til gavn for borgere, der modtager overførselsindkomst.

Ordningen hedder Obligatorisk Pensionsordning, OP, og er trådt i kraft 1. januar 2020. 
 
Fremadrettet vil borgere, der modtager overførselsindkomst, få en større pensionsopsparing. Obligatorisk Pensionsordning (OP) vil omfatte alle borgere, der modtager en af følgende overførselsydelser:
 
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterløn,
 • Feriedagpenge
 • Flekslønstilskud
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Statens voksenuddannelsesstøtte 
 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
Obligatorisk Pensionsordning administreres af ATP.
 

Pensionsbidraget stiger løbende

Pensionsbidraget finansieres af staten. Det betyder, at det ikke vil blive trukket fra den fastsatte ydelse. 

Her i 2020 indbetaler staten et beløb, der svarer til 0,3 pct. af overførselsydelsen. Bidraget vil blive reguleret med 0,3 procentpoint årligt, således at staten i 2021 indbetaler 0,6 pct., i 2022 indbetaler 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor staten indbetaler 3,3 pct.  
 
Senest i 2029 tages der stilling til eventuelle yderligere forhøjelser af indbetalingsprocenten. 
 
 
Artiklen opdateret 11. januar 2020.