Seniorpension – et tilbud om pension til nedslidte

Et langt arbejdsliv kan være hårdt ved helbredet. Den nye seniorpension, der erstatter den tidligere seniorførtidspension, er tiltænkt dig, der har væsentlige helbredsproblemer – eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet.

Hvem kan få seniorpension?

Seniorpension er en ydelse, man kan søge, hvis man er tæt på pensionsalderen, har et langt arbejdsliv bag sig og nu nedsat arbejdsevne.
 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for få seniorpension?

Du skal opfylde følgende krav for at kunne få seniorpension:
 
  • Du har højst seks år til folkepensionsalderen
  • Din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
  • Du har arbejdet mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal timer mindre

Hvor meget kan man få i seniorpension?

Hvor meget, man kan få i seniorpension, afhænger bl.a. om man er enlig eller gift/samlevende. Månedligt beløb for seniorpension før skat:
 
  • For enlige: 19.092 kr. (2020)
  • For gifte/samlevende: 16.229 kr. (2020)
Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.
 

Hvem afgør, om du kan få seniorpension?

I 2020 er det den kommune, du bor i, der afgør, om du kan få seniorpension. Fra 1. januar 2021 vil din ansøgning om seniorpension blive behandlet af en nyoprettet myndighed under Udbetaling Danmark.
 

Ønsker du yderligere information om seniorpension?

Du kan læse mere om seniorpension på borger.dk
 
 
Kontakt din kommune, hvis du har konkrete spørgsmål om dine muligheder for at få seniorpension. 
 
Artiklen er oprettet 28. januar 2020.