Flere penge til pensionister, der arbejder – se, hvor meget du kan få

Det skal kunne mærkes på pengepungen, hvis man fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. Folketinget vedtog i 2019 tre økonomisk fordelagtige tiltag, som nu giver folkepensionister nye muligheder for at tjene mere – vel at mærke uden det går ud over pensionen.

Bundfradrag
– hvor meget må du tjene uden at det påvirker din folkepension?

I 2020 kan du tjene op til 122.004 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), uden det påvirker beregningen af dit pensionstillæg og din personlige tillægsprocent.
 
 

Seniorpræmie
– hvor meget vil du få i præmie for at blive længere på arbejdsmarkedet?

Seniorpræmien er en belønning til personer, der arbejder det første og/eller det andet år efter folkepensionsalderen. 
 

2020-satser for seniorpræmieordningen:

  • et skattefrit engangsbeløb på 42.840 kr., hvis du arbejder i det første år, efter du har nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne
  • et skattefrit engangsbeløb på 25.500 kr., hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.


Du kan altså alt i alt opnå en skattefri præmie på 68.340 kr. for to års ekstra indsats på arbejdsmarkedet.

 

Modregning
– hvor meget må din samlever tjene, før det påvirker din folkepension?

Din ægtefælle/samlevers indkomst har ikke betydning for dit grundbeløb. Hvis du ikke arbejder, vil du derfor få det fulde grundbeløb på 6.419 kr. om måneden.

Din ægtefælle/samlevers indkomst kan imidlertid have betydning for dit pensionstillæg. Udbetaling Danmark beregner dit pensionstillæg ud fra jeres samlede indkomst. Der ses i 2020 dog bort fra 54 pct. af din ægtefælle/samlevers indkomst. 

 
Artiklen er opdateret 21. januar 2020.