De fleste pensionister modtager tillæg til pensionen

En analyse fra ATP afliver myten om, at de indkomstafhængige pensionstillæg kun udbetales til særligt fattige pensionister – faktisk modtager 85 pct. af alle pensionister et eller flere tillæg.

Folkepensionen består af tre dele: grundbeløbet, pensionstillægget og ældrechecken. Grundbeløbet modregnes kun for høje erhvervsindkomster, mens udbetaling af pensionstillægget og ældrechecken afhænger af alle pensionistens skattepligtige indkomst, fx erhvervsindtægt, privat pension eller renteindtægt.

Logikken bag indtægtsreguleringen af folkepensionen bygger på det udgangspunkt, at folkepensionen især skal komme de dårligst stillede pensionister til gode. ATP's analyse viser, at 85 pct. af pensionisterne har så lave indkomster, at de modtager et større eller mindre pensionstillæg. Seks ud af ti får fuldt pensionstillæg. Færre, men alligevel hele tre ud af ti, har så lave indtægter og så lille formue, at de er berettiget til ældrecheck.

Tillæg til folkepension

Opgørelsen omfatter alle pensionister fra 66 år og opefter - bortset fra pensionister, der er gift eller samlevende med en ikke-pensionist - som modtog folkepension i 2015, og som var gået på pension året forinden. Undersøgelsen omfatter godt 905.000 pensionister.

Stor betydning på tværs af køn, alder og bopæl

Analysen fra ATP viser også, at udbredelsen af de indtægtsafhængige tillæg er stor, uanset om man deler op på køn, alder eller bopæl - så er billedet det samme: Tillæggene har stor betydning.

Ifølge Michael Jørgensen, Chefanalytiker i ATP, er et interessant aspekt ved analysen netop, hvor stor en udbredelse folkepensionstillægget har: "Selv når man fokuserer på den tredjedel af pensionisterne med de højeste indkomster, så får syv ud af ti pensionister et større eller mindre pensionstillæg", siger han og fortsætter: "Det understreger, at de indtægtsafhængige tillæg stadig spiller en stor rolle, hvilket også er årsagen til, at de samlede udbetalte fra private pensioner (ekskl. tjenestemandspensioner) ”kun” udgjorde 25 pct. af pensionsindkomsten i 2015.”

Læs mere i ATP's nyhedsbrev Faktum: Næsten alle folkepensionister modtager indkomstafhængige tillæg

Artiklen er senest opdateret 8. december 2017.