Flere gode pensionsnyheder i 2020

Når man ser tilbage på 2020 med pensionsbriller på, var der en del at glæde sig over. Året bød på især fire tiltag inden for pension. Tjek her…

Ekstra pensionsfradrag er nu fuldt indfaset

I Skatteaftalen fra 2018 blev der indført et ekstra pensionsfradrag. Fradraget blev hævet år for år, så det  i 2020 var fuldt indfaset. Fradragets størrelse afhænger af, hvor langt man er fra sin folkepensionsalder – og om der er mere eller mindre end 15 år, til man kan gå på pension.

Ny pensionsordning til borgere på overførselsindkomst

Det er vigtigt løbende at spare op til pension. Det kan imidlertid være svært at afsætte et beløb til pension i de perioder, hvor ens indkomst er en ydelse fra det offentlige, fx kontanthjælp, arbejdsløsheds-, barsels- eller sygedagpenge. 

Staten indførte derfor pr. 1. januar 2020 en ny pensionsordning til alle, der modtager overførselsindkomst.

Ordningen hedder Obligatorisk Pensionsordning (OP), og det er staten, der betaler pensionsbidragene. Man vil derfor ikke kunne mærke på pengepungen, at man sparer op. Hver gang, man får udbetalt sin ydelse, får man et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning. 

Få overblik over den nye pensionsordning

Seniorpension

Et langt arbejdsliv kan være hårdt ved helbredet. Den nye seniorpension, der erstatter den tidligere seniorførtidspension, er tiltænkt alle, der har væsentlige helbredsproblemer eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet. 

Få overblik over regler og satser

Seniorpræmie – en mulighed for dig, der fortsætter på jobbet efter pensionsalderen

Er du så tæt på folkepensionsalderen, at du er begyndt at overveje, hvornår du skal stoppe på jobbet? 

Så vær opmærksom på, at politikerne indførte et godt tilbud, som du kan tage med i dine overvejelser, hvis helbred og kræfter er til at udskyde tilværelsen på pension et år eller to.

Er du født 1. januar 1954 eller senere og fortsætter med at arbejde første og/eller andet år, efter du er rundet folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie – et skattefrit engangsbeløb på helt op til 68.340 kr.

Se, hvordan du opfylder betingelserne