Quiz – Hvem ved mest om pension?

Tjek din egen viden om pension - eller inviter andre med til en rask lille dyst om, hvem af jer der ved mest, når det gælder pension ...

Svar på spørgsmålet – og klik så dernæst på +'et, så dukker det korrekte svar op sammen med et link, der byder på yderligere viden om emnet. God fornøjelse!

Spørgsmål og svar

Hvor stor var danskernes samlede pensionsformue i 2020?
Hvor meget bør man som tommelfingerregel lægge til side til pension, hvis man er mellemlønnet/faglært med mellemlang uddannelse – og ønsker at fastholde sin hidtidige levestandard, når man bliver pensionist?
Hvad er en livrente?

En pensionsordning, som sikrer én en udbetaling, når man går på pension og resten af livet. Man får typisk beløbet udbetalt hver måned

Læs om de forskellige pensionsformer
Hvor meget må man højst indbetale på en aldersopsparing i 2022, hvis der er mere end fem år til ens folkepensionsalder?

5.500 kr. 

Når der er maks. 5 år til ens folkepensionsalder, har man mulighed for at indbetale 54.200 kr. pr. år, hvis man vel at mærke ikke er begyndt at få udbetalt pension andre steder fra.

Få overblik over muligheder og regler
Ratepension er en pensionsordning, der udbetales i lige store rater (fx hver måned) i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år. Over hvor mange år må en ratepension højst udbetales?
Der er heldigvis ingen, der ved, hvor gammel man bliver, men man kan skele til den forventede levealder, når man skal i gang med sin pensionsplanlægning. Hvor gammel kan en kvinde, der i dag er 30 år, forvente at blive?
Hvor mange år – fra man er fyldt 15 år – skal man have boet i Danmark for at været berettiget til fuld folkepension?
Fra hvornår kan man få folkepension, når der står 31. december 1962 på ens fødselsattest?

Er man født inden 1. januar 1963 kan man få folkepension, når man runder 67 år

Se, hvornår du kan få folkepension
Hvor stort er folkepensionens grundbeløb pr. måned i 2022?
Fortsætter man på job det første og/eller andet år efter sin folkepensionsalder, kan man have ret til et skattefrit engangsbeløb. Hvad hedder dette beløb?
Som pensionist må man gerne tjene lidt ekstra ved at påtage sig mindre opgaver for privatpersoner, fx havearbejde, lektiehjælp eller rengøring. Hvor stort et beløb må man tjene uden at skulle betale skat af det?
Som lønmodtager er man automatisk med i pensionsordningen ATP Livslang Pension. Kan man som selvstændig være med i ATP Livslang Pension?

Man kan godt være med, men man skal selv tilmelde sig

Se mulighederne for ATP Livslang Pension for selvstændige
Ugifte par kan registrere hinanden på borger.dk/atp og dermed sikre længstlevende et beløb fra ATP ved dødsfald (Er man gift sker det automatisk). Hvor stort er det beløb, ATP udbetaler til længstlevende?
På hvilken hjemmeside kan man få et samlet overblik over sin ATP Livslang Pension?
For en del folkepensionister er ATP Livslang Pension den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen. Hvor mange pct. af folkepensionisterne har i dag udelukkende pension fra folkepension og ATP?
Kært barn mange navne… Den nye ret til at gå på pension op til tre år før ens folkepensionsalder blev hurtigt kendt som Arne-pension. Hvad er pensionsordningens rette navn?
Hvad hedder den pension, som personer med nedsat arbejdsevne kan visiteres til, når der er 6 år (eller mindre) til de kan få folkepension?
Som førtidspensionist kan man spare op til pension gennem ordningen SUPP. Staten bidrager til de månedlige indbetalinger, Hvor meget bidrager staten med?

Staten bidrager med 2/3 af beløbet

Få mere at vide om SUPP
1. januar 2020 trådte en ny pensionsordning i kraft. Målet med denne pensionsordning er at sikre, at også overførselsmodtagere får sparet op til pension. Hvad hedder denne ordning?

OP – Obligatorisk Pensionsordning. Pensionsbidraget finansieres af staten.

Se, hvem der er omfattet af OP-ordningen
På hvilken hjemmeside kan man få et samlet overblik over sin opsparing til pension og de forsikringer, der kan være tilknyttet, fx dækning ved sygdom og død?

PensionsInfo.dk

Se dine egne tal