2021 – rekordernes år i ATP

2021 blev rekordernes år, hvor ATP på en række punkter præsterede det bedste nogensinde.

Når vi kalder 2021 for rekordernes år i ATP, er det bl.a. fordi, at ATP tjente næsten 50 mia. kr. i afkast på sine investeringer, forhøjede medlemmernes pensioner for 30,4 mia. kr. og offentliggjorde nye, høje klimaambitioner, der vil gøre ATP til Danmarks største grønne investor både på kort og længere sigt.

 

Jeg er meget glad på medlemmernes vegne over, at vi i disse år er i stand til at overgå os selv finansielt set. Der er nemlig direkte sammenhæng mellem, hvor mange penge ATP er i stand til at tjene på investeringerne, og de pensioner, vi kan udbetale til vores medlemmer. I 2021 blev vores økonomiske reserver så stærke, at vi kunne øge pensionerne med det største milliardbeløb nogensinde.

– Bo Foged forhenværende adm. direktør i ATP

Fortsat fokus på lave omkostninger

 

ATP har fortsat et stærkt fokus på omkostningerne, fordi omkostninger har direkte betydning for pensionernes størrelse.

ATP’s samlede årlige, omkostninger i procent (ÅOP) endte i 2021 på 0,54 pct. i forhold til formuen – og er dermed fortsat lave i både dansk og international sammenhæng.

2017-2021

Seneste fem år i hovedtræk

142 mia. kr. i investeringsafkast før skat

37 mia. kr. til forhøjelse af pensioner

39 mia. kr. i PAL-skat (pensionsafkastskat)

6,1 pct. skabt i gennemsnitlig værditilvækst for medlemmerne

0,37 pct. i gennemsnitlig ÅOP (årlige omkostninger i pct.)