Store forskelle blandt pensionsopsparerne

En analyse fra ATP viser, at en tredjedel i den erhvervsaktive alder sparer så lidt op, at de som pensionister, kan blive mere eller mindre afhængige af sociale ydelser ved siden af deres folkepension.

Blandt dem, som kun sparer op i begrænset omfang, er især tre grupper repræsenteret:

 1. Lønmodtagere på deltid eller med ansættelse uden overenskomst
  En stor del af dem, der ikke sparer op, er ansatte i små virksomheder, og mange af dem er forholdsvis unge. 10 pct. af de 30-årige i den private sektor lagde intet til side til pension i løbet af 2011, mens yderligere omkring 8 pct. kun indbetalte meget lidt.

  Det er også af stor betydning, hvilken branche man er ansat i. Arbejder man i en branche, hvor størstedelen er omfattet af en overenskomst, fx i en bank eller i medicinalindustrien, er det kun få, der ikke at indbetaler til pension, mens mange ansatte i landbrug eller på restaurant, kun har meget små opsparinger – eller slet ingen. Fx sparede 27 pct. af alle ansatte i restaurationsbranchen intet op til pension i løbet af 2011.
   
 2. Selvstændige
  Halvdelen af alle selvstændige sparer ikke op til pension, viser statistikken. Måske har mange en forventning om, at opsparing i virksomheden vil sikre dem et godt pensionsliv. Erfaringer viser imidlertid, at mange selvstændige enten får et ringe udbytte ved salg eller slet intet, fordi det ikke lykkes at få virksomheden solgt.
   
 3. Uden arbejde
  Personer, der modtager en eller anden form for overførselsindkomst, fx kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, eller af andre grunde ikke er på arbejdsmarkedet optræder også hyppigt i statistikken over personer, som ikke sparer op.

Kan du kende dig selv i en af de nævnte grupper, så læs mere her

Læs mere om ATP’s  analyse 

Denne artikel er oprettet 4. marts 2015.