Den danske pensionsmodel

Har du brug for overblik - se videoen om den danske pensionsmodel.

Sådan er det danske pensionssystem bygget op

Det danske pensionssystem består af tre slags pensioner og kaldes populært 'pensionspyramiden'. Pyramiden består af:

  • Det nederste lag – folkepension og ATP Livslang Pension, som sikrer pension hele livet
  • Det midterste lag – arbejdsmarkedspensioner, som er pensionsordninger de fleste lønmodtagere sparer op til via deres arbejde
  • Det øverste lag – individuelle pensionsopsparinger, som den enkelte selv opretter i fx banker eller pensionsselskaber

 

De forskellige typer af pensionsopsparing

De offentlige pensioner, som er folkepension, førtidspension, efterløn og ATP Livslang Pension er med til at sikre grundtryghed. Det vil sige, at de værner mod økonomisk fattigdom som pensionist. Folkepensionen omfatter alle danskere, og 9 ud af 10 danskere betaler til ATP.

De fleste danske lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension. Den sikrer, at man som pensionist har næsten den samme indtægt, som da man arbejdede.

Private pensioner opretter man selv i en bank eller et pensionsselskab. De giver mulighed for, at man kan tilpasse pensionen til individuelle ønsker og behov.

Få et hurtigt overblik over de forskellige pensionsformer

Pension i tal

  • 90 pct. i den erhvervsaktive alder (30-59 år) indbetaler til ATP
  • 74 pct. betaler til arbejdsmarkeds- eller firmapensioner
  • 20 pct. sparer op til alderdommen via private pensionsordninger
  • For ca. 40 pct. af alle folkepensionister er ATP Livslang Pension den eneste pensionsindtægt, de har, ud over folkepensionen

Se, hvor meget folkepensionen kommer til at betyde for din økonomi, når du går på pension

Denne artikel er senest opdateret 4. november 2019.