2019 bød på ATP’s bedste resultat nogensinde

Med et investeringsresultat på 34 mia. kr. efter skat opnåede ATP i 2019 det bedste resultat i ATP’s historie.

Det var både obligationer og aktier, der gav høje afkast, men også kredit, unoterede aktier, infrastruktur og fast ejendom skæppede i kassen.

Samtidig bidrog ATP med 19 mia. kr. i pensionsafkast- og selskabsskat til statskassen.

”Når jeg ser tilbage på året, er jeg stolt over, at vi igen enkelt og effektivt er med til at sikre danskernes økonomiske grundtryghed,” siger Bo Foged, administrerende direktør i ATP.

Hvordan kommer årets resultat til at gavne medlemmerne?

Det er bestyrelsens opgave at beslutte, hvordan et års overskud skal anvendes: Skal pensionerne forhøjes, eller skal afkastet geninvesteres?

Vælger bestyrelsen at udbetale de penge, ATP har tjent et år, mistes muligheden for at tjene flere penge til medlemmernes pension. Så er de brugt én gang. Investeres de i stedet, har ATP mulighed for at forhøje pensionerne yderligere.

Bestyrelsen har besluttet, at ATP’s overskud for 2019 geninvesteres, så det kommer alle medlemmer til gavn på længere sigt.

Se, hvordan ATP sikrer din ATP Livslang Pension

Lave årlige omkostninger (ÅOP)

ATP har fortsat stort fokus på at holde omkostningerne lave, da de har direkte betydning for pensionernes størrelse. ATP’s samlede årlige omkostninger i pct. (ÅOP) blev i 2019 på 0,32 pct. i forhold til formuen.

Læs om omkostningers betydning for pensionsopsparingen

Årets vigtigste tal 2019

  • Samlet resultat (efter skat, omkostninger og opdatering af levetid) 34,0 mia. kr.
  • Samlet formue ved udgangen af 2019: 886 mia. kr.
  • Gennemsnitlig årligt afkast de seneste 20 år: 8,2 pct.
  • Bidrag fra medlemmer: 10,061 mia. kr.
  • Pensionsudbetalinger: 17,054 mia. kr.

Du kan læse mere om, hvordan det er gået ATP i 2019 i ATP Koncernens Årsrapport 2019

Fakta om ATP Livslang Pension

  • ATP Livslang Pension er en obligatorisk pensionsordning med 5.217.000 medlemmer
  • ATP Livslang Pension er den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen for omkring 40 pct. af landets 1.057.100 folkepensionister
  • Ni ud af ti folkepensionister modtog pension fra ATP ved udgangen af 2019
  • Gennemsnitlig årlig ATP-pension for en 65½-årig er 16.400 kr.
  • ATP’s bestyrelse er udpeget af arbejdsmarkedets parter

Få overblik over din egen ATP Livslang Pension
Bemærk, du skal bruge NemID for at få adgang til dine egne pensionsoplysninger.

Artiklen er oprettet 6. februar 2020.