Klar til quiz – hvem ved mest?

Hvor meget ved du egentlig om pension? Vi har samlet 20 spørgsmål og svar, så du kan teste din pensionsviden og/eller invitere til en rask lille dyst om, hvem der ved mest, når det gælder pension?

Svar på spørgsmålet – og klik så dernæst på +'et, så dukker det korrekte svar op sammen med et link, der byder på yderligere viden om emnet. God fornøjelse!

Quizzen starter her...

Hvor mange er med i pensionsordningen ATP Livslang Pension?
Hvad er en klatpension?

En pension, du ikke længere indbetaler til

Tjek, hvordan du får mest ud af dine mindste pensioner
Hvilken type af ægtefælle/samlevers indkomst indgår ikke længere (siden 1. januar 2023) i beregningen af folkepension?
En analyse fra ATP viser, at en del danskere i alderen 30-59 år sparer så lidt op, at de vil kunne blive afhængige af en række supplerende ydelser, når de går på pension. Hvor stor en del af de 30-59-årige gælder det?
Som førtidspensionist har man mulighed for at spare op via pensionsordningen Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Hvilken forkortelse er denne pensionsordning bedre kendt under?
ATP er også en livsforsikring, som sikrer ægtefæller/samlever samt børn under 21 år et engangsbeløb ved død. Hvor stort et beløb udbetaler ATP Livslang Pension til børn under 21 år (før afgift til staten), hvis de mister en forælder?
Der findes en hjemmeside, hvor du kan få et samlet overblik over din pensionsopsparing og de forsikringer, der kan være tilknyttet. Hvad hedder denne hjemmeside?
Hvad er en livrente?

En pensionsordning, som sikrer én en udbetaling, når man går på pension og resten af livet. Man får typisk beløbet udbetalt hver måned

Få overblik over de forskellige former for pension
I 2020 trådte en ny pensionsordning i kraft. Målet med denne pensionsordning er at sikre, at også overførselsmodtagere får sparet op til pension. Hvad hedder denne ordning?
Der bliver indbetalt ATP for dig, hvis du er lønmodtager og arbejder mindst 9 timer om ugen, men hvor gammel skal du være?
Som folkepensionist kan man vælge at udskyde sin folkepension og få mere udbetalt senere. Hvor mange år kan man højst udskyde sin folkepension?

På pensionforalle.dk findes et værktøj, som giver indsigt i, hvor meget andre, der ligner en selv, i gennemsnit sparer op til pension. Hvad er navnet på dette værktøj?

Pensionsprofilen

Prøv Pensionsprofilen
Kært barn mange navne… Retten til at gå at på pension op til tre år før ens folkepensionsalder blev hurtigt kendt som Arne-pension. Hvad er ordningens rette navn?
Hvor meget må man højst indbetale på en aldersopsparing i 2023, hvis der er mere end syv år til ens folkepensionsalder
Hvor mange pct. af lønnen anbefales det som tommelfingerregel, at du sparer op til pension, hvis du er mellemlønnet/faglært med en mellemlang uddannelse?
Hvor stort er folkepensionens grundbeløb i 2023?
Man ved heldigvis ikke, hvor gammel man bliver, men man kan skele til den forventede levealder, når man skal i gang med sin pensionsplanlægning. ATP har udviklet en levetidsmodel, så man kan få et fingerpeg om, hvor langt pensionen skal række - hvor gammel tror du, at en mand, der i dag er 30 år, kan forvente at blive?
Hvor mange år skal man i dag have boet i Danmark (fra man er fyldt 15 år) for at være berettiget til at få fuld folkepension?
For nogle folkepensionister er ATP Livslang Pension den eneste pensionsindtægt, de har, udover de offentlige pensioner. For hvor mange pct. af alle folkepensionisterne gælder det?
På hvilken hjemmeside kan du få et samlet overblik over din ATP Livslang Pension?