Pensionsopsparing - særlige muligheder for selvstændige

Selvstændige kan få skattefradrag for indbetalinger til pension på lige fod med andre, men som selvstændig har du derudover en række særlige muligheder.

Livsvarig pension/livrente - flere muligheder

Selvstændige, der indbetaler til en livsvarig pension/livrente, og som indbetaler det samme beløb i mindst 10 år, opnår skattefradrag for den fulde indbetaling. Hvis der indbetales over mindre end 10 år, kan der fratrækkes op til 30 pct. af overskuddet i virksomheden i året. En anden mulighed er at fordele fradraget over ti år eller at benytte det såkaldte opfyldningsfradrag på 49.300 kr. (2017) før skat.

Ophørspensionsordning - en mulighed hvis du sælger din virksomhed

Er du selvstændig og har rundet 55 år, har du en ekstra mulighed, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 ud af de seneste 15 år. Hvis du sælger din virksomhed, kan du vælge at indbetale op til 2.683.500 kr. (2017) på en såkaldt ophørspensionsordning. Sker det, udskydes skattebetalingen af fortjenesten fra salget af virksomheden til de år, hvor din pension udbetales. 

Ratepension og ophørende livrente

Reglerne for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter er de samme for selvstændige som for lønmodtagere. I 2017 kan der indbetales op til 53.500 kr. med fradrag.

Se også Tjekliste - selvstændige, hvor du kan få tips og ideer til, hvad du som selvstændig skal være særlig opmærksom på, når du planlægger din pensionsopsparing.