Hjælp til ansøgere af tidlig pension - her og nu nu og på lang sigt

Ny aftale mellem Beskæftigelsesministeriet, Rigsarkivet og Udbetaling Danmark skal hjælpe de ansøgere, som selv skal skaffe en del af den nødvendige dokumentation for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Siden 1. august 2021, hvor der blev åbnet for ansøgning om ret til tidlig pension, har det været muligt søge om ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet et, to eller tre år før folkepensionsalderen. 

For at opnå ret til at tidlig pension skal der foreligge dokumentation for 42, 43 eller 44 års tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er Udbetaling Danmark, der står for at indhente oplysninger på ansøgernes vegne i forskellige registre, fx indbetalinger til ATP. I visse tilfælde kan Udbetaling Danmark ikke indhente alle data via registre. Her er det ansøgerne selv, der er forpligtet til at skaffe manglende dokumentation.

Nu er der hjælp vej til de ansøgere, som har brug for yderligere dokumentation hos Rigsarkivet.

Midlertidig løsning sørger for hjælp her og nu

For at lette arbejdet for ansøgerne har Beskæftigelsesministeriet derfor indgået en aftale med Rigsarkivet og Udbetaling Danmark om at etablere en midlertidig løsning, som her og nu skal hjælpe de ansøgere, der allerede har sendt deres anmodning til Rigsarkivet om oplysninger, der kan dokumentere deres tidligere ansættelser m.v. Aftalen indebærer, at Udbetaling Danmark – efter samtykke med den enkelte ansøger – nu indhenter oplysninger hos Rigsarkivet og herefter manuelt gennemgår oplysningerne.

Ny lov vil sikre fremtidige ansøgere 

I midten af november afløses den midlertidige løsning af en ny lov, der vil sikre kommende ansøgere af tidlig pension en særlig adgang til Rigsarkivet.

Sammen med en bevilling om flere ressourcer til Rigsarkivet vil den nye lov sørge for hurtigere sagsbehandling blandt den del af ansøgningerne, hvor der er brug for yderligere dokumentation.