Aldersopsparing

Sparer du op til din pension på en aldersopsparing? Få overblik over de nye, omfattende regler.

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en pensionsordning, som du selv kan oprette privat i en bank – eller via din arbejdsgiver (pensionsselskaberne kalder ordningen for en aldersforsikring).

Du kan ikke få skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du en gang i fremtiden får pensionen udbetalt.

Fordelen ved en aldersopsparing

Aldersopsparingen modregnes ikke i pensionisters offentlige ydelser. Det har betydning, hvis man som folkepensionist, søger om sociale ydelser, fx helbredstillæg, varmehjælp eller boligydelse. Den udbetaling, du har fra din aldersopsparing, vil ikke have indflydelse på, om du er berettigede til sociale ydelser. Det gør derimod de udbetalinger, du måtte have fra fx rate- og livsvarige pensioner.

Læs mere om de forskellige former for pension

Vær opmærksom på, at en aldersopsparing modregnes, hvis man modtager efterløn.

Regler for indbetaling

Tidligere har der været ens regler for alle uanset alder. Men siden 1. januar 2018 har det været din alder, der afgør, hvor meget du må sætte ind på din aldersopsparing.

Er der mere end 5 år til, du når folkepensionsalderen, må du kun indbetale 5.200 kr. (2019) på din aldersopsparing. I 2020 er beløbet du må indbetale 5.300 kr. Hvis der derimod er mindre end 5 år til, må du indsætte op til 48.000 kr. (2019, beløbet hæves gradvist til 51.100 i 2023).

Særlige regler hvis du allerede får udbetalt andre pensioner

Hvis du allerede er begyndt at få udbetalt pension fra andre pensionsordninger, fx ratepension eller livrente, efter 1. april 2018, skal du være opmærksom på, at du også højst må indsætte 5.200 kr. på din aldersopsparing. Også selvom der er mindre end fem år, til du når folkepensionsalderen (hvis udbetalingerne er startet før 1. april 2018, har du mulighed for fortsat at indbetale op til den høje beløbsgrænse).

Loft over indbetalinger

Indbetaler du til mere end én aldersopsparing, gælder loftet for alle indbetalinger tilsammen. Bryder du indbetalingsloftet, skal du betale en strafafgift på 20 pct. til staten af det beløb, du har indbetalt for meget.

Er du kommet til at indbetale for meget, har du mulighed for at overflytte beløbet til en ratepension eller livrente. Du vil stadig skulle betale afgift til staten – dog kun på 4 pct. af det beløb, du har indbetalt for meget.

Det beløb, du overfører til den fradragsberettigede pensionsopsparing (ratepension eller livrente), kan du fradrage i det indkomstår, hvor du oprindelig indbetalte pengene på aldersopsparingen/aldersforsikringen.

Se satser og fradrag på pensionsordninger

Regler for udbetaling

Tidligere (før 1. januar 2018) kunne opsparingen kun udbetales på en gang. Nu kan du også vælge at få din opsparing udbetalt over flere gange (deludbetalinger).

Det vil sige, at du kan vælge at få din aldersopsparing udbetalt som et engangsbeløb, men du kan også vælge at få den udbetalt i rater eller at lade den stå i op til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen afhænger af, hvilke regler der var gældende, da du i sin tid oprettede din aldersopsparing. 

Kontakt dit pensionsselskab, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvordan de nye regler får indflydelse på din muligheder for at indbetale på din aldersopsparing eller hvornår og hvordan du kan få din aldersopsparing udbetalt, anbefaler vi dig at få konkret besked om din egen pensionsopsparing hos det pensionsselskab/pengeinstitut, som administrerer din pensionsordning.

Denne artikel er opdateret 29. oktober 2019.