Folkepension og førtidspension

Har du fået for lidt eller for meget i pension?

Tema: Bliv klog på pension

Din pension bliver gjort op en gang om året, når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen er klar. Det betyder, at Udbetaling Danmark beregner, om du har fået det i pension året før, som du har ret til. 

x min. x sek.