Single – er du godt nok forsikret?

Som single har du som udgangspunkt andre behov for forsikringer i din pensionsordning end par. Læs, hvordan du får overblik.

Tjekker du din pensionsordning løbende, er du sikret et rimeligt overblik over, hvordan din økonomi vil se ud, når du går på pension. Men der er andet og mere, du skal være opmærksom på her og nu.

Dine forsikringer er vigtige nu

En pensionsordning er som regel mere end en opsparing til pension. Den indeholder typisk også forsikringer, som dækker ved alvorlig sygdom, invaliditet og død. Men der er forskel på, hvor godt man er forsikret i forskellige pensionsordninger. Sørg for, at få tjekket om dine forsikringer passer til din livssituation – betaler du til forsikringer, som er relevante for dig? Er du godt nok dækket, hvis uheldet er ude? 

Hvis du er single uden børn 
Du har ikke umiddelbart brug for en livsforsikring. Til gengæld er det vigtigt, at du har en god dækning, hvis du bliver alvorlig syg eller invalid. 

Da du er ene om økonomien, skal du sikre, at du, takket være din forsikring, vil være i stand til at betale dine udgifter, hvis du mister arbejdsevne, og derfor ikke længere har din sædvanlige indtægt.

Hvis du er single med hjemmeboende børn
Har du børn, er det vigtigt, at du har en livsforsikring, så længe de er afhængige af dig. Det er også værd at undersøge muligheden for børnepension, så dine børn vil stå bedre økonomisk, hvis de mister dig. 

Når børnene flytter hjemmefra og kan klare sig selv, er det tid til at justere forsikringerne, så du først og fremmest sikrer dig selv. Se afsnittet ’Hvis du er single uden børn’ ovenfor.

Sådan tjekker du dine pensioner og forsikringer

På PensionsInfo får du hurtigt et samlet overblik over, hvor meget du kan forvente at have at leve af, når du går på pension – Folkepension, ATP og pension fra din egen opsparing. Bemærk, der er forskellige satser på pensionstillægget alt efter, om man er enlig eller par.

Du kan også se, hvordan du er forsikret via din pensionsopsparing.

Besøg PensionsInfo.dk 
NB. Du skal benytte NemID for at se dine egne oplysninger.

Vi anbefaler

Vi håber, at dit besøg på PensionsInfo først og fremmest har givet dig et godt overblik over, hvordan dine forsikringer dækker, hvis du skulle få brug for dem, men også et indblik i din fremtidige økonomi som pensionist.

Har det vist sig, at dine forsikringer eller din pension ikke passer til dine behov, anbefaler vi dig at søge mere information. 

Tag en snak med dit pensionsselskab, og bed dem vise dig forskellige muligheder for justering af din opsparing. Spørg også om, hvordan du bedst sikrer dig selv, og evt. dine nærmeste, hvis uheldet er ude.

Find ud af mere

Her på pensionforalle.dk har vi samlet en masse pensionsviden, som også vil kunne hjælpe dig videre. Fx kan du under temaet ’Tjek din pension’ få gode råd om, hvad du især skal holde øje med i forhold til omkostninger, nye regler og klatpensioner.

Hent gode råd til dit pensionstjek

Under temaet ’Arbejdsliv’ får du gode råd om, hvad du skal tage højde for omkring pension og forsikringer, hvis du skifter job, går på deltid, får job i udlandet, er selvstændig eller mister dit arbejde.

Ændringer i arbejdslivet? Se hvad det betyder for din pension

Denne artikel er opdateret 1. marts 2018.