ATP’s næstbedste resultat nogensinde

Med et investeringsresultat på 20,3 mia. kr. efter skat blev ATP’s 2020-resultat historisk højt, kun overgået af resultatet i 2019. Få de vigtigste tal fra et år præget af Covid-19 og voldsomme udsving på finansmarkederne.

Det var især stats- og realkreditobligationer, der igen havde den største, positive effekt, men også investeringer i danske børsnoterede aktier, unoterede aktier og fast ejendom gav pæne afkast.

Takket være det flotte resultat kunne ATP bidrage med 14,6 mia. kr. i pensionsafkast- og selskabsskat. Dermed har ATP har de sidste fem år sammenlagt betalt 51. mia.kr. i skat til den danske statskasse.

"Covid-19 medførte meget voldsomme udsving på finansmarkederne i 2020, og som en af Europas største pensionskasser har det været en kompleks og krævende opgave at navigere i de ekstremt turbulente markeder. Men ATP’s investeringsmuskel er veltrænet, og vi var godt forberedt. Medlemsgarantierne forblev intakte i hele perioden, og vores forretningsmodel beviste dermed igen sit værd. Jeg er utroligt stolt over, at ATP har formået at styre igennem krisen og lande et meget stærkt investeringsresultat.

                                                                                                                      - Bo Foged, Administrerende direktør i ATP

Samlede årlige omkostninger holdt sig lave

Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) har direkte betydning for pensionernes størrelse. ATP har derfor fortsat fokus på at holde omkostninger nede. ÅOP blev i 2020 på 0,30 pct. i forhold til formuen – og er dermed fortsat lave set i både dansk og international sammenhæng.