Pensionsprofilen - er du på rette vej?

Er du i tvivl og ønsker overblik? Pensionsprofilen er et godt sted at starte. På bare et øjeblik får du her konkrete tal på, hvor meget andre, der ligner dig, i gennemsnit lægger til side til pension. Klik dig dernæst videre til PensionsInfo, hvor du finder dine egne tal. Så er du allerede godt på vej…

Nyhedsmail

Modtag vores månedlige nyhedsmail - det er gratis!

Tilmeld dig

Pensionsprofilen

se hvor meget andre som dig sparer op til pension

Er du i tvivl, om du sparer nok op til pension?
Med Pensionsprofilen kan du se, hvor meget andre, der ligner dig, i gennemsnit lægger til side til pension. Du kan også se din forventede levealder.
Det eneste, du skal gøre, er at svare på nogle få spørgsmål om dig selv – det tager kun et øjeblik.

Fortæl os om dig selv

Her er din Pensionsprofil

Så kan du se, hvor meget andre med samme profil som dig i gennemsnit sparer op til pension – og hvor længe pensionen skal række.
 
Pensionsopsparing
om året i kr.:
kr
i gennemsnit
Vi kan desværre ikke give dig et resultat.
 
Opsparingsandel af personlig indkomst:
%
i gennemsnit
Vi kan desværre ikke give dig et resultat.
 
år
i gennemsnit
Vi kan desværre ikke give dig et resultat.
Kilde: ATP/Danmarks Statistik. Læs mere om beregningen
Se hvad der sker med din Pensions-profil, hvis du ændrer kriterierne
Få et samlet overblik over dine  pensionsordninger (kræver NemID)

Opsamling af data

ATP opsamler data og bruger dem til intern analyse og statistik. Data behandles fortroligt og sikkert og videreformidles ikke til 3. part.
x

Er din profil ikke i oversigten?

Hvis ikke du kan finde din profil i oversigten – fx hvis du er under 20 år, over 64 år eller tjener mere end 1,1 mio. kr. om året – så anbefaler vi, at du udfylder den profil, der ligner dig mest.
 
Resultatet vil være et pejlemærke for profiler, der næsten ligner dig. Husk, at du på Pensionsinfo.dk kan se, præcis hvor meget du har sparet op til pension.
 
Profiler under 20 år er fravalgt, da de fleste unge er under uddannelse og først begynder at spare op til pension, når de får deres første job.
 
Profiler over 64 år er fravalgt, da folkepensionsalderen er 65 år, og her stopper mange med at arbejde og med at spare op til pension. Der er dog nogen, der fortsætter på arbejdsmarkedet. De kan med fordel vælge intervallet 60-64 år, da alderen ikke påvirker resultatet for årlig opsparing til pension. Til gengæld vil den gennemsnitlige forventede levealder være lidt højere for de 65+-årige end den forventede levealder, der ses på resultatsiden.
 
Profiler, der tjener mere end 1,1 mio. kr. er fravalgt for at sætte et loft over antallet af valgmuligheder i indkomstfeltet. I 2015 var der kun ca. 1 pct. af de skattepligtige danskere over 20 år, som havde en indkomst over 1,1 mio. kr.
 
 
x

Om beregningen – Pensionsprofilen

Tallene er fra 2017, som er det senest tilgængelige år med data og baserer sig på ATP’s beregninger af registerdata fra Danmarks Statistik. Beregningerne er lavet for personer 20-64-årsalderen ekskl. tjenestemænd, som har særlige pensionsforhold.
 
Beskæftigelse:
Beskæftigede er defineret som personer, som har været i beskæftigelse mere end 90 pct. af året. Der skelnes ikke mellem lønmodtagere og selvstændige i beregningen.
Overførselsmodtagere er defineret som personer uden for arbejdsmarkedet, der har modtaget indkomstoverførsler fra det offentlige mere end 90 pct. af året, fx førtidspension, dagpenge eller kontanthjælp.
 
Årsindkomsten er defineret som summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst, formueindkomster, anden indkomst og pensionsbidrag. Beløbet er før skat, arbejdsmarkedsbidrag og rentefradrag, men ekskl. lejeværdi af egen bolig. Beløbene er omregnet til 2018-priser.
 
Pensionsopsparing om året angiver de samlede indbetalinger til ATP, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.
 
Opsparing af ens personlige indkomst er defineret som pensionsopsparingens andel af årsindkomsten (se også definitionen af de to begreber ovenfor).
 
Levealder angiver den forventede levealder beregnet i ATP’s levetidsmodel SAINT. I beregningerne af den forventede levealder er gennemsnitsbetragtninger, hvor der kun skelnes mellem forventede forskelle blandt de enkelte aldersgrupperinger og køn. Beregningen skelner således ikke mellem forskelle i fx uddannelsesniveau.
 
x

Vi har desværre 
ikke tilstrækkelig data

Der er desværre ikke nok personer i denne gruppe til at give et retvisende billede af den gennemsnitlige årlige pensionsopsparing eller opsparingsandelen af den personlige indkomst.
x